Jurajski Klub Wysokogórski

Celem klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności wspinaczkowej a w szczególności:

  • wspinaczki skałkowej,
  • taternictwa i alpinizmu,
  • wspinaczki letniej i zimowej,
  • turystyki górskiej połączonej z elementami wspinania i asekuracji.
Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl