Jurajski Klub Wysokogórski

Procedura Zapisu do JURAJSKIEGO KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

W Celu zapisania się do klubu należy:

  1. Wypełnić ankietę osobową dostępną na stronie internetowej Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego w zakładce "O Klubie" w podzakładce "Do pobrania", a następnie:
    • przesłać za pomocą poczty elektronicznej do sekretariatu klubu na adres mailowy: klub@jurajski-kw.pl
  2. Zdjęcia należy wysłać pocztą na adres klubu.
  3. Wpłacić na konto klubu
    • Wpisowe w wysokości 60,00 zł
    • Składkę roczną w wysokości 60,00 zł

Wpłaty są przyjmowane na konto bankowe Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego:
ING Bank Śląski S.A. 95 1050 1591 1000 0022 6922 4743
Zarząd Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego przyjmuje jedynie wpłaty bezgotówkowe dokonane bezpośrednio na powyższy numer rachunku bankowego.
Osobiste wpłaty gotówką nie będą przyjmowane.

Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl